Кариери

ПОЛИфийлдс“ ООД е основана 2011г. и предлага изграждане на цялостни решения в областта на комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Продуктите и решенията да отговарят напълно на потребностите на клиента. Компанията предлага иновативно портфолио от продукти, системи и услуги, сред който Оптични кабелни системи, Системи за сигурност, Сградна автоматизация, Системи за конференции и презентации.

Част от по-големите проекти за България са: Доставка и монтаж на AFS системите на най-големия мобилен оператор в България. Изграждане на IT – инфраструктура, системи за видеонаблюдение и контрол на достъп на големи инвеститорски компании, училища и др. За чужбина: Изграждане на фиксирани телекомуникационни мрежи за Deutche Telekom AG, EWE AG, Willytel GmbH.

В качеството си на високотехнологична Компания, един от основните приоритети на ПОЛИфийлдс“ ООД , е да привлича и развива нови таланти в областта на  комуникациите, сградната автоматизация, сигурността.  Компанията предлага иновативно портфолио от продукти, системи и услуги, сред който Оптични кабелни системи, Системи за сигурност, Сградна автоматизация, Системи за конференции и презентации.

Част от по-големите проекти за България са: Доставка и монтаж на AFS системите на най-големия мобилен оператор в България. Изграждане на IT – инфраструктура, системи за видеонаблюдение и контрол на достъп на големи инвеститорски компании, училища и др. За чужбина: Изграждане на фиксирани телекомуникационни мрежи за Deutche Telekom AG, EWE AG, Willytel GmbH.

Във връзка с разширяване на дейността си  ПОЛИфийлдс“ ООД търси да назначи:
Техник – Монтаж и поддръжка на телекомуникационно оборудване (базови станции)“

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Участва в процеса и дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, монтаж, качествено и ефективно поддържане на телекомуникационни обекти, оборудване, съоръжения и системи.
• Монтаж/Демонтаж, конфигуриране, интегриране и въвеждане в експлоатация на телекомуникационно оборудване за пренос и достъп до мрежата.
• Монтаж/Демонтаж, конфигуриране, експлоатация и поддръжка на системи за захранване, включително резервирано електро захранване с генераторни и UPS системи, хибридни системи за електро захранване.
• Структурно окабеляване.
• Изграждане и поддръжка на Антенно-Фидерни Системи.
• Диагностициране и отстраняване на възникнали проблеми и аварии.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Способност за работа в екип и за самостоятелна работа;
• Добри комуникативни умения;
• Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване;
• Медицинско свидетелство за годност при работа на открито;
• Желание за полева работа;

 

ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕДИМСТВО:

• Средно образование в областта на телекомуникациите, компютърни системи, информатика, автоматикa, електротехника;
• Сертификат за завършен курс за работа на височина;
• Квалификация за работа с ел мрежи до 1000V;

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Социални придобивки;
• Възможност за развитие и обучение;
• Работа във висококвалифициран екип;
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати;

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете CV и мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, като само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

В качеството си на високотехнологична Компания, един от основните приоритети на  ПОЛИфийлдс“ ООД , е да привлича и развива нови таланти в областта на  комуникациите, сградната автоматизация, сигурността.  Компанията предлага иновативно портфолио от продукти, системи и услуги, сред който Оптични кабелни системи, Системи за сигурност, Сградна автоматизация, Системи за конференции и презентации.

Част от по-големите проекти за България са: Доставка и монтаж на AFS системите на най-големия мобилен оператор в България. Изграждане на IT – инфраструктура, системи за видеонаблюдение и контрол на достъп на големи инвеститорски компании, училища и др. За чужбина: Изграждане на фиксирани телекомуникационни мрежи за Deutche Telekom AG, EWE AG, Willytel GmbH.

Във връзка с разширяване на дейността си  ПОЛИфийлдс“ ООД търси да назначи:  Ръководител група“

ОТГОВОРНОСТИ:

• Участва в процеса и дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, монтаж, качествено и ефективно поддържане на телекомуникационно оборудване, съоръжения и системи;
• Монтаж/Демонтаж, конфигуриране, интегриране и въвеждане в експлоатация на телекомуникационно оборудване и съоръжения за пренос и достъп до мрежата, както и системи за захранване;
• Структурно окабеляване;
• Изграждане на Антенно-Фидерни и Кабелни Системи;
• Диагностициране и отстраняване на възникнали проблеми и аварии;
• Конфигуриране и интеграция на телекомуникационно оборудване;
• Успешен и високо-качествен мениджмънт на екипа;
• Организира работата и дейностите на обекта, съблюдавайки всички мерки за сигурност;
• Управлява и попълва всичката необходима документация за изпълнението на поставената задача;
• Подготвя документация за свършена работа;
• Грижи се и поема отговорност за употребата на всички предписани средства за сигурност към всички членове на екипа;
• Координация с другите екипи;
• Стриктно и отговорно спазване на всички установени в компанията стандарти за работа;
• Осигуряване на качествена доставка на услугите, предоставяни от компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Средно или Висше образование в областта на телекомуникациите, компютърни системи, информатика, автоматикa, електротехника;
• Отлично владение на Windows и MS Office;
• Добро владеене на писмен и говорим Английски;
• Способност за работа в екип и за самостоятелна работа;
• Добри комуникативни умения;
• Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване;
• Желание за полева работа;
• Свидетелство за управление на МПС, категория В, активен шофьор;

 

ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕДИМСТВО:

• Опит на подобна позиция;
• Опит в мобилни телекомуникационни мрежи;
• Опит в едромащабни swap проекти/Rollout проекти;

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Социални придобивки;
• Възможност за развитие и обучение;
• Работа във висококвалифициран екип;
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати;

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете CV и мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, като само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

В качеството си на високотехнологична Компания, един от основните приоритети на ПОЛИфийлдс“ ООД , е да привлича и развива нови таланти в областта на  комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Във връзка с разширяване на дейността си  „ПОЛИфийлдс“ ООД търси да назначи: “Сътрудник Човешки ресурси” в гр. София
ОТГОВОРНОСТИ:

• Администрира процесите при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал по трудов или граждански договор;
•  Участва активно в изчисляването на възнаграждения и придобивки (ежемесечно);
•  Познава и непрекъснато актуализира знанията си за нормативната уредба по трудово-правни отношения (КТ, КСО и др.);
•  Провежда интервюта и изготвя профили на кандидатите;
• Координира процеса по управление на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. контакт със Служба по трудова медицина;
• Води различни справки и подпомага други процеси в отдел Човешки ресурси;
• Стриктно и отговорно спазва всички установени в команията стандарти за работа;
•  Организира и подпомага цялостната дейност и политика на отдел Човешки ресурси;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

•  Подходящо висше образование – Психология, Управление на човешките ресурси и други еквивалентни;
•  Минимум 2 години опит на подобна позиция;
•  Отлични комуникационни умения и способност за съвместна работа с всички нива на организацията;
• Компютърна грамотност – Microsoft Office;
• Опит със специализиран софтуер (Омекс) ще се счита за предимство;
• Добро владеене на английски език;

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Социални придобивки;
• Възможност за развитие и обучение;
• Много добро възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати;

 

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете CV и мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, като само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

В качеството си на високотехнологична Компания, един от основните приоритети на  ПОЛИфийлдс“ ООД , е да привлича и развива нови таланти в областта на  комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Във връзка с разширяване на дейността си  „ПОЛИфийлдс“ ООД търси да назначи: “Оперативен счетоводител” в гр. София.
ОТГОВОРНОСТИ:

• Управлява счетоводен документооборот;
• Обработва авансови и други отчети;
• Обработва първични счетоводни документи;
• Следи срокове с клиенти, доставчици и подочетни лица;
• Други конкретно възложени задачи, свързани с дейността;
• Стриктно и отговорно спазване на всички установени в команията стандарти за работа;
• Осигуряване на качествена доставка на услугите, предоставяни от компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол” и/или „Финанси” са предимство;
• Минимум 1 една година професионален опит в областта на финансово-счетоводната дейност;
• Опит в счетоводно обслужване на фирми (опит с ТРЗ ще се счита за предимство);
• Компютърна грамотност – Microsoft Office;
• Максимална прецизност при работа с документи;
• Отлични умения за работа в екип;

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Социални придобивки;
• Възможност за развитие и обучение;
• Много добро възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати;

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете CV и мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, като само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за обработване на личните данни на кандидатите за работа