Автоматични бариери

Автоматични бариери – електро – механични с възможност за бутонно и дистанционно управление, контрол на достъпа с карти. Проектирани за интензивна употреба във всички атмосферни условия.