Видеонаблюдение

Техническите системи за сигурност са един от най-перспективните сектори в сферата на сигурността, тъй като намаляват разходите за постова охрана; дават възможност за преглед на събития по всяко време; необходима е еднократна инвестиция, имат ниски разходи за поддръжка по време на експлоатация; спомагат за предотвратяване на сериозни имуществени щети.

Екипът ни предлага всички услуги, съпътстващи реализирането на системи за видеонаблюдение – изготвяне на проект, доставка на оборудване, изграждане, обучение за работа със системата, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение като технология (аналогова или IP), камери, обективи, системи за запис, са в основата за успешна реализация на проекта.