Контрол на достъп

Днес, сигурността – физическа и имуществена е от първостепенно значение. Крайните потребители са с по-ясна представа за техните потребности, отколкото преди и реализират електроннен контрол на достъп, който заема централно място в менажирането на сигурността и е критичен компонент на управлението на риска в наши дни.

Ние осигуряваме решения за контрол на достъп, чрез които обезопасяваме помещения и подсигуряваме инструменти за по-лесно управление на достъпа и документиране на движенията във вашия офис. Нашите системи за контрол на достъпа са потребителски ориентирани спрямо потребностите на вашата организация и са фокусирани към това да предоставим лесен и гъвкав начин за управление, проследяване и документиране на събития на контрола на достъпа.