Оптични кабелни системи

Навлизането на компютърните мрежи във все повече сфери на всекидневието ни, неотменно увеличава трафика на информация и изискванията за надежност и сигурност към преносимите среди. Медните проводници и изградените на тяхна основа компютърни мрежи продължават да се развиват, но нарастването на търсене на свободен капацитет изпреварва възможностите на медни мрежи. Често полагането на нови кабели за удоволетворяване на мрежовите потребности, може да се окаже по-скъпо в сравнение с еднократното полагане на оптичен кабел с голям капацитет.

 

Оптичните влакна са все по-често предпочитани, защото осигуряват много широка честотна лента, като едновременно с това покриват големи разстояния с минимално влошаване на сигнала. Принципът на предаване на светлина по влакното използва ефекта на пълно вътрешно отражение, който се постига с изработването на влакното от ядро и външен слой с различен показател на пречупване.

Постигнатите днес разстояния без междинни усливатели са от порядъка на 200 – 300 км. На практика в градски условия се изграждат трасета до 10 км. Ниското тегло на оптичния кабел и малкият диаметър улесняват монтажа му при разнообразни условия. При оптиката подслушването на пренасяната информация е много по-трудно, отколкото при медните инсталации, използващи електрически сигнали. Тъй като се налага физическо прекъсване на пътя на светлинния лъч, винаги може да се установи кога и къде е поставено подслушвателно устройство. Ето защо оптичните мрежи са предпочитани при изграждането на секретни мрежи в правителствени и военни организации.