Пожароизвестителни системи

В съвременния етап на развитие на обществото, тенденцията за увеличаване опасността от пожари постоянно нараства. Причините за това са много и разнообразни: множество устройства, масовата употреба на синтетични материали в производството и бита, високите температури, липса на възможност за визуално откриване на пожар в началния му стадий и др.

 

Загубите от възникване на пожар могат да бъдат значителни, дори и при неголеми пожари. Често се създава опасност и за здравето на хората. Всичко това подчертава необходимостта от намаляване на риска за възникване и разпространение на пожар чрез технически средства за откриване, ограничаване и ликвидиране на пожара.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително снижаване на загубите и превантивен контрол върху процесите, водещи към пожари.