Системи за конференции и презентации

В света на бизнеса днес, основан на глобализацията и аутсорсинга, телекомуникациите са основно средство за обединяване на служителите от различните подразделения. Те осигуряват конкурентно предимство чрез надежден и икономичен обмен на информация и идеи в реално време между хора от всички точки на света.
Използването на аудио – и видеоконферентна връзка спестява времето и парите, които компаниите са принудени да инвестират за реализирането на една международна среща – безкрайни часове, прекарани в самолета; разходи за самолетни билети, хотели, наем на зали и техника.