Системи за сградна автоматизация (BMS)

Системите за сградна автоматизация (BMS) са фокусирани върху определени пазарни сегменти, където търсенето се налага от спецификата на управление на сградния фонд. Това са офис сгради и бизнес паркове, висок клас хотелски комплекси, търговски и увеселителни центрове, мащабни административни сгради, сгради с обществен достъп (летища, гари, спортни зали и др.).

Основните цели на този тип системи са осигуряване на надеждно управление на сградните инсталации, гарантиране на по-висок комфорт на обитателите на сградите, повишаване нивото на енергийна ефективност чрез оптимизация на използваните ресурси (основно топлинна и студова енергия, автоматизирано разпределяне на консумираните енергии между обитателите на сградите), улесняване на сградния мениджмънт и екипите при експлоатация на сградните съоръжения.

Автоматизацията на сгради и информационни технологии традиционно се опират на различни инфраструктури. Строгото разделение постепенно отстъпва място на все по-силната конвергенция на тези две области, а също на интеграцията на инженерно оборудване за сгради и технологии за осигуряване на безопасност в комплексни решения на базата на IP. Подобна конвергенция на класически ИТ със системи за контрол на достъпа, автоматизирани инженерни сградни системи или решения за управление за управление на енергопотреблението предоставят на предприятията многобройни допълнителни възможности, но пораждат някои проблеми и рискове.