Структурна кабелна система

Структурна кабелна система

Структурираната кабелна система е основен компонент на информационната инфраструктура. Самото наименование СКС означава, единна кабелна система за пренос на глас, данни, видео, системи за управление на сградите (Building Management Systems), системи за охрана и всичко друго включено в групата на слаботоковите комуникации. Това води до намаление на количеството от кабели, необходими за добавянето на нови устройства към системата, а също и опростен кабелен мениджмънт. Всичко това ще позволи така изградената инфраструктура да функционира максимално дълго време при по висока надеждност. При този тип решения информацията за това какви крайни устройства ще бъдат свързвани не е от значение за инсталирането на самата кабелна система. Поради същата причина структурните кабелни системи (СКС) са изключително гъвкава структура, която дава възможност за за бърза смяна на разположението или добавяне на работни места

Видеонаблюдение

Техническите системи за сигурност са един от най-перспективните сектори в сферата на сигурността, тъй като намаляват разходите за постова охрана; дават възможност за преглед на събития по всяко време; необходима е еднократна инвестиция, имат ниски разходи за поддръжка по време на експлоатация; спомагат за предотвратяване на сериозни имуществени щети.

Екипът ни предлага всички услуги, съпътстващи реализирането на системи за видеонаблюдение – изготвяне на проект, доставка на оборудване, изграждане, обучение за работа със системата, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение като технология (аналогова или IP), камери, обективи, системи за запис, са в основата за успешна реализация на проекта.

Контрол на достъп

Днес, сигурността – физическа и имуществена е от първостепенно значение. Крайните потребители са с по-ясна представа за техните потребности, отколкото преди и реализират електроннен контрол на достъп, който заема централно място в менажирането на сигурността и е критичен компонент на управлението на риска в наши дни.

Ние осигуряваме решения за контрол на достъп, чрез които обезопасяваме помещения и подсигуряваме инструменти за по-лесно управление на достъпа и документиране на движенията във вашия офис. Нашите системи за контрол на достъпа са потребителски ориентирани спрямо потребностите на вашата организация и са фокусирани към това да предоставим лесен и гъвкав начин за управление, проследяване и документиране на събития на контрола на достъпа.

Пожароизвестителни системи

В съвременния етап на развитие на обществото, тенденцията за увеличаване опасността от пожари постоянно нараства. Причините за това са много и разнообразни: множество устройства, масовата употреба на синтетични материали в производството и бита, високите температури, липса на възможност за визуално откриване на пожар в началния му стадий и др.

Загубите от възникване на пожар могат да бъдат значителни, дори и при неголеми пожари. Често се създава опасност и за здравето на хората. Всичко това подчертава необходимостта от намаляване на риска за възникване и разпространение на пожар чрез технически средства за откриване, ограничаване и ликвидиране на пожара.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително снижаване на загубите и превантивен контрол върху процесите, водещи към пожари.

Автоматични бариери

Автоматични бариери – електро – механични с възможност за бутонно и дистанционно управление, контрол на достъпа с карти. Проектирани за интензивна употреба във всички атмосферни условия.