ПОЛИфийлдс ООД проучва, обследва, изготвя подробни предварителни доклади и прави цялостно проектиране за определяне на необходимите дейности по реализиране на нови и съществуващи телеком обекти.

ПОЛИфийлдс ООД извършва производство на конструкции, изграждане и модернизация на инфраструктурни обекти в т.ч. телекомуникационни и радиорелейни кули, покривни, полеви, мобилни и базови станции за вътрешно покритие на сгради. Част от работата на компанията е и полагането на външни електро трасета необходими за постоянно захранване на телеком станции с ниско или средно напрежение.

ПОЛИфийлдс ООД е специализирана в доставката и монтаж на различни видове антенно-фидерни и радиорелейни системи. Разполага със собствени екипи от високо квалифицирани специалисти и техническо оборудване необходими за изпълнението на монтаж, настройки, тест и въвеждане в експлоатация на всички видове активно оборудване за 2G, 3G, 4G и 5G.

 Всички наши екипи са снабдени с високо проходима техника, което дава възможност за работа и поддръжка на базови станции независимо от местоположението им.