За компанията

История

Историята на компанията следва пътя на развитие на една успешно реализирана идея. От началото на дейността си досега, технологичното ни развитие и надграждане са непрекъснато усъвършенствано средство за постигане на нашата цел. Започнахме с изграждането на структурни кабелни системи, а днес изграждаме цялостни решения в областта на комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Продуктът на нашите проекти е ефективно решение на конкретен проблем, което отговаря на вашите потребности и съответства на вашата визия. Не допуснахме грешката да превърнем технологиите в своя цел, а запазихме съзнанието за тяхното предназначение и реалните си цели. Смятаме, че тази ориентираност доведе до успешното развитие и израстване на компанията.

Визия и цели

Ние възприемаме комуникацията като неограничено понятие. Формата и начинът на обмен на информация се променят и усъвършенстват непрекъснато. Затова ние търсим нови приложения на класическите технологии, разработваме нови идеи и решения, внедряваме високо технологични продукти. Използваме познанията си, за да анализираме индивидуалните проблеми и нужди на клиента. Опитът на екипа ни позволява да предложим най-доброто клиентско решение, което впоследствие да реализираме.