ЗA КОМПАНИЯТА

ИСТОРИЯ

Историята на компанията следва пътя на развитие на една успешно реализирана идея. От началото на дейността си досега, технологичното ни развитие и надграждане са непрекъснато усъвършенствано средство за постигане на нашата цел. Започнахме с изграждането на структурни кабелни системи, а днес дейността на компанията включва проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на системи за телекомуникационна инфраструктура и фотоволтаични системи. Продуктът на нашите проекти е ефективно решение на конкретен проблем, което отговаря на вашите потребности и съответства на вашата визия.

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Ние възприемаме комуникацията като неограничено понятие. Формата и начинът на обмен на информация се променят и усъвършенстват непрекъснато. Затова ние търсим нови приложения на класическите технологии, разработваме нови идеи и решения, внедряваме високо технологични продукти. Използваме познанията си, за да анализираме индивидуалните проблеми и нужди на клиента. Опитът на екипа ни позволява да предложим най-доброто клиентско решение, което впоследствие да реализираме.

КАЧЕСТВО

ПОЛИфийлдс инвестира време, пари и ресурси, необходими за осигуряване на желаното качество и растеж в условията на непрекъснато изменящия се пазар.

УСЛУГИ

Услугите трябва да допълват качеството. Само чрез разбиране на нуждите на своите клиенти компанията може да осигури висококачествени услуги и да запази челните си позиции на пазара.

ЕФЕКТИВНОСТ

Ние вярваме, че най-добрият начин да подобрим своята продуктивност е като даваме възможност на хората от екипа да се учат и да изпитват удовлетворение от постиженията си и приноса си към процеса на работа.

ИНОВАЦИЯ

Дългосрочният успех може да бъде гарантиран само с генерирането на нови идеи. Затова фирмата насърчава хората си да бъдат креативни и им дава възможност да видят значението на идеите си, като ги реализира.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Телекомуникационни мрежи и съоръжения

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на системи за телекомуникационна инфраструктура

 • Проучване и проектиране;
 • Изграждане на телекомуникационни обекти;
 • Външни електрозахранващи линии ниско и средно напрежение;
 • Монтаж на антенно-фидерни системи;
 • Радиорелейни системи;
 • Управление на консумацията на електрическа енергия;
 • Инсталация на телекомуникационно и електрооборудване;
 • Поддръжка.

Повече

 Ние, от ПОЛИфийлдс, сме насреща да консултираме своите клиенти и да  окажем техническа помощ по всеки един възникнал проблем от фаза проучване и проектиране до реализация.

Нашата компания е коректен и надежден партньор и е структурирана в съответствие с интересите на клиентите. Така гарантираме, че получавате необходимото съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на завършената система. Ние имаме възможност да реализираме всички нови идеи и виждания на нашите клиенти за разширяване или оптимизиране на изградена от нас система.

Разполагаме с няколко офиса в страната, сервизна база и автомобили, професионална тестова апаратура и специалисти, профилирани в различни области. Техният професионализъм и добрата вътрешнофирмена координация са основни предпоставки за постигнатото доверие от страна на клиентите към нас. Доказателство за това е фактът, че броят на реализираните от нас проекти надхвърля 500.

Разполага с експертиза в следните области:

– дефиниране на технически параметри за източници на йонизиращо лъчение

– дефиниране на софтуерна архитектура и спецификация за интеграция за източници на йонизиращо лъчение

– извършване на SWOT анализи за сравнение на технически и архитектурни решения за източници на йонизиращи лъчения

– изграждане на умни граници (smart borders) – процеси на институционално взаимодействие, бизнес процеси, интеграция и обмен на данни за целите на:

 • насърчаване на икономическия растеж
 • улесняване на международната търговия
 • ефективно събиране на дължимите приходи
 • откриване и пресичане на тежка и организирана престъпност, тероризъм, заплахи за живота и здравето на хората

 

Участие като консултант по изготвяне на документация по участие в грантово споразумение No 101094584 по програма на Европейски Съюз Connecting Europe Facility (CEF) на обща стойност 11 000 000 EUR.
Резултати от проекта: спечелено от участника грантово споразумение по изграждане на 5G Standalone непрекъсваема връзка в участък от общо 473 км на територията на Република България и Република Гърция.

Участие като консултант по изготвяне на документация по участие в грантово споразумение EUROHPC/2023/OP/0002 – Acquisition, Delivery, Installation and Hardware and Software Maintenance to Upgrade the Discoverer Supercomputer на обща стойност 1 730 000 EUR.
Резултати от проекта: спечелено от участника грантово споразумение по изграждане на разширение на суперкомпютър Discoverer, находящ се в Тех Парк София.

Участие като консултант по изготвяне на документация по участие в грантово споразумение за изграждане на European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI).
Резултати от проекта: спечелено от участника грантово споразумение по изграждане на квантово трасе от София до границата с Гърция на ГКПП Кулата.

Анализ

Екип от специалисти поема задачата да анализира и идентифицира конкретната нужда или проблем и правилните параметри на техническия обхват.

Предложение за решение

След края на първата фаза, когато специалистите имат добри познания по проблема, те продължават с подготовката на решението, като вземат предвид изцяло изискванията на анализа и клиента. Те правят оферта, при която клиентът получава техническо решение, финансово предложение и обхват на предложеното решение.

Договор

Подписва се договор, който включва всички предварително обсъдени изисквания и подробности въз основа на предложението. Всички съществени параметри са точно и ясно дефинирани - обхват, краен срок, подробно ценообразуване и условия на плащане.

Проектиране

Съгласно предложението, изготвяме подробна проектна документация. Той предоставя окончателно техническо решение, въз основа на което изготвяме цялостен проект.

Планиране

След като проектът е готов и договорът бъде подписан, процесът на управление на операциите и изпълнението се прехвърля на координатора на проекта, който планира, координира и контролира процеса на изпълнение на вашето решение.

Реализация

След като всички дейности са включени в „план за изпълнение“, доставено оборудване. Специалистите на ПОЛИфийлдс извършват инсталация, като се придържат стриктно към параметрите на проекта, за да осигурят висококачествено изпълнение. Координаторът на проекта редовно дава на клиентите обратна връзка за напредъка на проекта.

Тестване и обучение

След приключване на монтажните работи идва фазата на тестване. Всеки елемент от системата се измерва и проверява, а параметрите му са включени в протоколите за измерване, които всеки клиент получава заедно с изпълнителната документация. Служителите на клиентите, отговорни за работата на новата система, се обучават и получават необходимите обяснения, за да могат да работят ефективно и да се възползват напълно от възможностите на внедреното решение.

Сервиз и поддръжка

ПОЛИфийлдс отговаря за по-нататъшни промени и поддръжка на системата след приключване на проекта. За тази цел можем да сключим договор за следпродажбено обслужване и поддръжка.