За компанията

ИСТОРИЯ

Историята на компанията следва пътя на развитие на една успешно реализирана идея. От началото на дейността си досега, технологичното ни развитие и надграждане са непрекъснато усъвършенствано средство за постигане на нашата цел. Започнахме с изграждането на структурни кабелни системи, а днес изграждаме цялостни решения в областта на комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Продуктът на нашите проекти е ефективно решение на конкретен проблем, което отговаря на вашите потребности и съответства на вашата визия.

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Ние възприемаме комуникацията като неограничено понятие. Формата и начинът на обмен на информация се променят и усъвършенстват непрекъснато. Затова ние търсим нови приложения на класическите технологии, разработваме нови идеи и решения, внедряваме високо технологични продукти. Използваме познанията си, за да анализираме индивидуалните проблеми и нужди на клиента. Опитът на екипът ни позволява да предложим най-доброто клиентско решение, което впоследствие да реализираме.

КАЧЕСТВО

Полифийлдс инвестира време, пари и ресурси необходими за осигуряване на желаното качество и растеж в условията на непрекъснато изменящия се пазар.

УСЛУГИ

Услугите трябва да допълват качеството. Само чрез разбиране на нуждите на своите клиенти компанията може да осигури висококачествени услуги и да запази челните си позиции на пазара.

ЕФЕКТИВНОСТ

Ние вярваме, че най-добрия начин да подобрим своята продуктивност е като даваме възможност на хората от екипа да се учат и да изпитват удовлетворение от постиженията си и приноса си към процеса на работа.

ИНОВАЦИЯ

Дългосрочния успех може да бъде гарантиран само с генерирането на нови идеи. За това фирмата насърчава хората си да бъдат креативни и им дава възможност да видят значението на идеите си като ги реализира.

Продукти и услуги

Оптични кабелни системи

Комплексен инженеринг, включаващ: проучване, проектиране, доставки, изграждане, тестване и поддръжка на:

• Eдномодови и многомодови оптични кабелни мрежи;
• Всички видове конектори и организация на връзките;
• Всички видове оптични разпределители и съединители;
• Организация на връзките;
• Сплайсване на оптични влакна;
• Измерване и сертифициране.

Повече

Системи за сигурност

Проектиране, доставка, пълна системна интеграция и поддръжка на:

• Структурни кабелни системи;
• Системи за Видеонаблюдение;
• Системи за пожароизвестяване и пожарогасене;
• Контрол на достъп;
• Автоматични бариери

Повече

Сградна автоматизация

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на Системи за сградна автоматизация (BMS)

• Управление на микроклимата;
• Отоплителни и охладителни системи;
• Вентилационни системи;
• Осветителни системи;
• Управление на консумацията на електрическа енергия;
• Централизирани операторски станции за управление и контрол;
• Сградни системи за физическа сигурност.

Повече

Системи за конференции и презентации

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на:

• Системи за провеждане на видео и аудиоконферентни срещи за презентации, обучения, управление и др.

Повече

Телекомуникационна инфраструктура

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на системи за телекомуникационна инфраструктура

•Проучване и проектиране;
• Изграждане на телекомуникационни обекти;
• Външни електрозахранващи линии ниско и средно напрежение;
• Монтаж на антенно-фидерни и радиорелейни системи;
• Управление на консумацията на електрическа енергия;
•Инсталация на телекомуникационно и електро оборудване;
•Поддръжка.

Повече

 Ще Ви консултираме и окажем техническа помощ по всеки един възникнал проблем от фаза проучване и проектиране до реализация.

Нашата компания е коректен и надежден партньор и е структурирана в съответствие с интересите на клиентите. Така гарантираме, че те получават необходимото съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на завършената система. Ние имаме възможност да реализираме всички нови идеи и виждания  на нашите клиенти за разширяване или оптимизиране на изградена от нас система.

Разполагаме с няколко офиса в страната, сервизна база и автомобили, професионална тестова апаратура и специалисти в профилирани в различни области. Техният професионализъм и добрата вътрешно фирмена координация са основни предпоставки за постигнатото доверие от страна на клиентите към нас. Доказателство за това е фактът, че броят на реализираните от нас проекти надхвърля 500.

Анализ

Екип от специалисти поема задачата да анализира и идентифицира конкретната нужда или проблем и правилните параметри на техническия обхват.

Предложение за решение

След края на първата фаза, когато специалистите имат добри познания по проблема, те продължават с подготовката на решението, като вземат предвид изцяло изискванията на анализа и клиента. Те правят оферта, при която клиентът получава техническо решение, финансово предложение и обхват на предложеното решение.

Договор

Подписва се договор, който включва всички предварително обсъдени изисквания и подробности въз основа на „Предложението“. Всички съществени параметри са точно и ясно дефинирани - обхват, краен срок, подробно ценообразуване и условия на плащане.

Проектиране

Съгласно “Предложение” ние проектираме подробна проектна документация. Той предоставя окончателно техническо решение, въз основа на което изготвяме цялостен проект.

Планиране

След като проектът е готов и договорът бъде подписан, процесът на управление на операциите и изпълнението се прехвърля на координатора на проекта, който планира, координира и контролира процеса на изпълнение на вашето решение.

Реализация

След като всички дейности са включени в „план за изпълнение“, доставено оборудване. Специалистите на Полифийлдс ООД извършват инсталация, като се придържат стриктно към параметрите на проекта, за да осигурят висококачествено изпълнение. Координаторът на проекта редовно дава на клиентите обратна връзка за напредъка на проекта.

Тестване и Обучение

След приключване на монтажните работи идва фазата на тестване. Всеки елемент от системата се измерва и проверява, а параметрите му са включени в протоколите за измерване, които всеки клиент получава заедно с изпълнителната документация. Служителите на клиентите, отговорни за работата на новата система, се обучават и получават необходимите обяснения, за да могат да работят ефективно и да се възползват напълно от възможностите на внедреното решение.

Сервиз и поддръжка

Полифийлдс ООД е отговорен за по-нататъшни промени и поддръжка на системата след приключване на проекта. За тази цел можем да сключим договор за следпродажбено обслужване и поддръжка.