Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Приложение №1 Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

 

ПОЛИфийлдс“ ООД, осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. София, ПК 1766, Младост 4,  ул. Околовръстен път № 251 Г ММ Бизнес Център, ет.1, с надпис на пощенския плик „ЛИЧНО! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, може да го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: complaint@polyfields.bg.

Устно подаване на сигнал става след предварителна уговорка със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Комуникацията може да бъде започната посредством електронна поща (complaint@polyfields.bg).