Политика за поверителност

Увод

Тази Политика за поверителност обяснява използването и защитата на личната информация, събрана от „ПОЛИфийлдс“ ООД. Тя се отнася за всички лични данни, които предоставяте на дружеството.

Обхват на тази Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност обхваща нашите информационни практики, включително как събираме, използваме, споделяме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте, чрез нашия уеб сайт и канали за комуникация с вас.

Как събираме и използваме вашите лични данни

Обикновено събираме вашите лични данни директно от вас, когато взаимодействате с нас, например когато посещавате нашия уебсайт, комуникирате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, изпращате поръчка, регистрирате се за получаване на нашия бюлетин или участвате в нашите клиентски проучвания.

Може да събираме лична информация, като вашето собствено име, фамилия, имейл адрес, длъжност, име на организацията, адрес, телефонен номер, когато се свързвате с нас, правите заявки, отправяте запитване чрез попълване на формулярите на нашия уебсайт.

Информация за контакт, като пълно име, служебен адрес, служебен телефонен номер, служебен мобилен телефонен номер, служебен номер на факс и служебен имейл адрес, уникален идентификатор на мобилно устройство и IP адрес на вашия компютър, ако използвате нашия уебсайт.

Допълнителна информация, задължително обработвана в бизнес или други договорни отношения с „ПОЛИфийлдс“ ООД или доброволно предоставена от вас, като направени поръчки, покупки, услуги и други бизнес дейности, обратна връзка за продукти, отговори на анкети и всяка друга информация, която можете да ни предоставите.

Данни за плащане, като например данни, необходими за обработка на плащания и предотвратяване на измами, включително номера на кредитни/дебитни карти, номера на кодове за сигурност и друга свързана информация за плащане.


Лична информация, която автоматично се събира от дружеството, когато посещавате и/или използвате уебсайта на дружеството

В някои случаи „ПОЛИфийлдс“ ООД автоматично събира лична информация, отнасяща се до вас, когато посещавате нашия уебсайт и чрез имейли, които може да обменяме. Може да използваме автоматизирани технологии, включително използването на регистрационни файлове на уеб сървъри за събиране на IP адреси, подробности за устройството, бисквитки и др. Събирането на тази информация ще ни позволи да подобрим ефективността на уебсайта на „ПОЛИфийлдс“ ООД и нашите маркетингови дейности.

Лична информация, която се събира, когато осъществявате достъп до нашия уебсайт чрез мобилни устройства

Ако осъществявате достъп до нашия уебсайт на вашето мобилно устройство, може да съберем вашата лична информация, като вашето име, фамилия, имейл адрес, длъжност, име на организация, държава, град, телефонен номер, IP адрес и подробности за устройството.

За какви цели използваме вашите данни и на какво основание

Ние ще обработваме Вашите лични данни за различни цели:

 • За извършване на сделки, счетоводни дейности, подбор на персонал и др.

 • Разрешаване на спорове, прилагане на нашите договорни споразумения и установяване, упражняване или защита на правни искове, или

 • Осигуряване на спазване на законови задължения, напр. водене на записи за продажби за данъчни цели или изпращане на известия и други оповестявания, както се изисква от закона.

Когато изрично сте ни дали съгласието си, може също така да обработваме Вашите лични данни за следните цели:
– Комуникация с Вас чрез одобрените от Вас канали, за да Ви държим в крак с най-новите съобщения, събития и друга информация относно „ПОЛИфийлдс“ ООД, както и събития и проекти на „ПОЛИфийлдс“ ООД;

– Администриране и извършване на проучвания на клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, събития, или;

Моля, обърнете внимание: Съгласно Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз имате право да възразите срещу използването на вашите лични данни за цели, извън тези, свързани с бизнес споразумения и договори.

Споделяне на лична информация с трети страни

ПОЛИфийлдс“ ООД не споделя лична информация за вас с други заинтересовани страни с изключение на:.

 • доверени субекти, които улесняват дейността ни при строги споразумения за поверителност. Тези субекти могат да използват вашата лична информация, за да помогнат на „ПОЛИфийлдс“ ООД да комуникира с вас относно нашите оферти и за други законни бизнес цели. Тези компании обаче нямат независимо право да споделят или разкриват тази информация;

 • Можем да споделяме информация със законови органи, държавни институции или други органи, когато това се изисква от закона.

 • Можем да използваме информацията, за да установим или упражним нашите законни права и интереси или да се защитим срещу правни искове;

 • Можем да споделяме информация, когато смятаме, че е необходимо, за да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия срещу всякакви незаконни дейности, предполагаеми измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за физическата безопасност на което и да е лице, или както се изисква по друг начин от закона.

 • Можем да споделяме информация, когато смятаме, че е необходимо, за да защитим или наложим правата, условията за ползване, интелектуалната или физическата собственост на „ПОЛИфийлдс“ ООД или за безопасността на дружеството или други заинтересовани страни.

 • В противен случай ние ще разкрием вашите лични данни само когато се изисква от приложимото законодателство, когато подозираме измамни или престъпни дейности или когато ни дадете разрешение.

С достъпа до нашия уебсайт вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 14 години.

ПОЛИфийлдс“ ООД предприема разумни стъпки, за да запази вашата лична информация точна и пълна. Можете да получите достъп или да актуализирате вашата лична информация по следните начини:

Ако сте поискали електронни съобщения, като например електронен бюлетин, ще можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите, включени в съобщението.

Ако преди това сте избрали да получавате насочени известия на мобилното си устройство от нас, но вече не желаете да ги получавате, можете да управлявате предпочитанията си или чрез устройството си, или чрез настройките на приложението. Ако вече не желаете информацията да се събира от мобилното приложение, можете да деинсталирате приложението, като използвате процеса на деинсталиране, наличен на вашето мобилно устройство.

Бисквитки и други технологии

Бисквитката е малък файл, обикновено от букви и цифри, изтеглен на компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато потребителят влезе в определени уебсайтове. След това бисквитките се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение. Бисквитките са полезни, защото позволяват на уебсайта да разпознае устройството на потребителя. Те се използват за голямо разнообразие от цели, като например анализ на уебсайтове – преброяване на посетителите и тяхното поведение, насочена реклама, записване на потребителски предпочитания или за удостоверяване.

Необходими или основни бисквитки – Бисквитки, които са абсолютно необходими за функционирането на уебсайт. Обикновено това са бисквитки на първа страна, които обикновено са освободени от изискването за съгласие, напр. бисквитки за удостоверяване, бисквитки за сесия и др.

Функционални бисквитки – Бисквитки, които са настроени, за да подобрят функционалността на сайта или да проследяват/наблюдават потребителското поведение, предпочитанията и т.н. Тези бисквитки не са от съществено значение и уебсайтът може да работи без използването на такива бисквитки, напр. Езикови предпочитания, поведение на сайта за регистриран потребител, проследяване на потребител, анализи, социални добавки и т.н. Тези бисквитки могат да бъдат бисквитки на първа или трета страна.

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да анализираме нашия трафик и ефективност, да предоставим функции на социалните медии и за функционирането на уебсайта.

Можете да управлявате несъществените или функционалните бисквитки във вашия браузър. Тези настройки обикновено се намират в секцията „поверителност“ на браузърите.

Можете да изберете да приемете или откажете бисквитките.

Ако решите да не приемете нашите бисквитки, това ще ви попречи да се възползвате напълно от уебсайта.

Анти-спам политика

ПОЛИфийлдс“ ООД признава получаването, предаването или разпространението на спам имейли (т.е. непоискани имейли) като основен проблем и е предприело разумни мерки за минимизиране на предаването и ефекта от спам имейли в нашата компютърна среда. Всички имейли, получени от „ПОЛИфийлдс“ ООД, подлежат на проверка за спам. Всеки имейл, идентифициран като спам, ще бъде отхвърлен с достатъчно информация за подателя за предприемане на необходимите действия. С тази мярка, заедно с други технически мерки за намаляване на спама, „ПОЛИфийлдс“ ООД се надява да минимизира ефекта от спам имейлите. Дружеството си запазва правото да отхвърли и/или да докладва всякакви подозрителни спам имейли на съответните органи за необходими действия.

Защита на данните и поверителност

ПОЛИфийлдс“ ООД ще предприеме разумни стъпки, за да гарантира, че всички лични данни:

 • се обработват справедливо и законно;

 • са получени само на законно правно основание;

 • са защитени срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, съгласно приложимото право и предписаните стандарти.

Ние поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции в съответствие с техническото ниво на ай ти оборудването и законовите изисквания за защита на данните, за да защитим личната информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Тези предпазни мерки включват прилагане на специфични технологии и процедури, предназначени да защитят вашата поверителност, като защитени сървъри, защитни стени и SSL криптиране. Ще спазваме стриктно приложимите закони и разпоредби относно поверителността и сигурността на личните данни.

Вашите („Субекти на данни“) права по отношение на вашата лична информация

Ние уважаваме вашето право да бъдете информирани, да получите достъп, да коригирате данните, да поискате изтриване или да поискате ограничаване на обработката, вашето право на преносимост на данните, възражение и права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране, при използването на вашата лична информация както се изисква от приложимото законодателство. Ние също така предприемаме стъпки, за да гарантираме, че личната информация, която събираме, е точна и актуална.

Имате право да знаете каква лична информация за вас обработваме и да имате достъп до тази информация по всяко време
Ние ще ви предоставим копие от вашата лична информация, която сте ни предоставили във връзка с нашите продукти/услуги в структуриран, често използван и машинно четим формат при поискване и когато това е технически възможно;

Ако вашата лична информация е невярна или непълна, имате право да поискате от нас да я актуализираме или можете да я актуализирате сами, като влезете в личния си профил

Имате право да възразите срещу обработването на вашата лична информация за конкретни цели

Можете също така да поискате от нас да изтрием или ограничим обработката на вашата лична информация, но това право се определя от приложимото законодателство и може да засегне достъпа ви до и използването на нашите услуги

Право на отказ

ПОЛИфийлдс“ ООД зачита вашите съображения за поверителност и следователно ви предоставя опция да не предоставяте определени данни или информация, които се искат да бъдат събрани, които не са задължителни за предоставянето на нашата услуга.

Освен това можете също така да оттеглите съгласието си, което сте дали по-рано на дружеството за бъдеща обработка на вашите данни, като същото трябва да бъде съобщено на „ПОЛИфийлдс“ ООД в писмена форма.

Запазване на лична информация

Ние ще запазим вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим услугите, които сте поискали, или за други съществени цели, като например изпълнение на договор, спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики.

В противен случай ние ще изтрием вашите лични данни от нашите системи.

Свържете се с нас

Ако имате притеснения относно начина, по който обработваме личните ви данни, искате заличаване на личните ви данни и др. от нас или искате да подадете жалба относно това как сме обработвали личните ви данни, можете да се свържете с нас на:

Телефон: 02/9115300

Ел. поща: office@polyfields.bg

Интернет страница: PolyFields – Polyfields

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

Ел. поща: elena.georgieva@polyfields.bg

Тел: 0883361530

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Дата на влизане в сила

Тази Политика за поверителност е в сила от 01.01.2024 г. и замества всички съществуващи политики по въпроса.

Промени в Политиката за поверителност

Политиката за поверителност подлежи на актуализация, като актуалната версия е публикувана и достъпна на уебсайта на дружеството.